De zotte drie koningen

 

Er stond een oproep in de kraant

Ge wordt verwocht in Nederlaand

Ze holden vlug de kameel van stal

Ge wit wel zo'n tweebultig geval

Goude,wierook en mirre erop gekwakt

't bist is d'r z'n kniejen gezakt

De moed die was er halluf uit

Mar Balthasar die zeej vooruit

 

Refr

 

op naor het stalleke van Bethlehem

(De Refr. versie van de familie Winkens is:

Schiet ‘m maar kapot ja, schiet ‘m maar kapot ja, schiet ‘m maar kapot van je hopsasa)

 

 

Toen zen ze mar op stap gegaon

't was toevallig volle maon

Mar spoedig kreege ze al kift

Want Baltasar sloeg op de lift

Meej liften hadden ze geluk

Daor stopte 'n Amerikaanse truck

En de chauffeur de was ne Canadees

Die mows toevallig toch naor Brees

 

Ze kreege spoedig averij

En stonden vur d'n Breese leij

Toen gingen ze naor 'n boerenschuur

en vroege daor 'n fiets te huur

Och Heere Jezus wat ne sof

Ze kreege 'nen aauwe anti-plof

Melchior zeej: Ut is toch iets

Driekoningen op zo'n aauwe fiets

 

Mar Caspar zeej: 't gao toch goed

't aaltij beter as te voet

En as we zoo dur bleeve gaon

Dan zulle we gwaauw vur 't stalleke staon

Ze stonden spoedig vur d'n deur

St.Jozef die kwaam zelluf veur

Hij zeej: och zeefde gullie daor

Ik heb ok krek de koffie klaor

 

Maria zeej: Goeienaovend heren

Ik zal vur jullie 'nen botterham smeren

Mar ze lieten van gin honger bleeke

en gingen gaauw naor 't kiendje keeke

't kiendje schoot in 'n schaoterlach

Toen 't daor ieneens drie goossers zaag

Het zeej: Zeede gullie de drie weeze

Ge lekt wel gek, zover te reeze

 

Ze zen toen mar nor huis gegaon

verdwolden in de Halve maon

Ze ware tot 're nek toe nat

ha'n alle drie 'n kaauw gevat

Ze belaande toen bij Suus de Rooij

Die stopte z'alle drie in het hooi

En 'saanderdaags haolde'ze uit d'r bed

en hee z'op de Belze bus gezet

Liedjes Frans Winkens