Liedjes Frans Winkens

De machtigste koning van storm en van wind

 

 

De machtigste koning van storm en van wind

Is de arend geweldig en groot

De vogels zij sidd'ren en vluchten van angst

Voor zijn snavel en klauwende poot

Als de leeuw verheft zijn gebrul des nachts

Dan verschrikt hij de dieren er mee

Ja, wij zijn de heersers der aarde

De koningen van de zee

 

Tirallala , tirallala, tirallala, tirallala,

Ja wij zijn de heersers der aarde De koningen van de zee!

 

Verschijnt er een schip op de oceaan

Dan juichen wij luide en wild

Ons trotse schip als een pijl uit de boog

Vliegt terstond door de wateren zilt

De koopman word bang en hij siddert van angst

De matrozen verwensen die dag

En daar klimt de mast langs omhoog

Onze bloedrode zeeroversvlag

 

Tirallala , tirallala, tirallala, tirallala,

Ja wij zijn de heersers der aarde De koningen van de zee!

 

Wij werpen ons op het vijandige schip

Als een weggeslingerde speer

De kanonnen dreunen, 't geweer knalt rondom

En de enterbijl hakt keer op keer

En reeds zakt de vlag van de vijand omlaag

Overwinningsgeroep klinkt alom

Lang leve de bruisende zee

Lang leve de zeeroverij!

 

Tirallala , tirallala, tirallala, tirallala,

Ja wij zijn de heersers der aarde De koningen van de zee!