Verklaring van de familienaam ‘’FINET ‘’

Overgenomen uit de wapenbrief van Louis Finet en naamdragende afstammelingen.

Familietak van Oostende

Gepubliceerd door Didier Finet

     De familienaam FINET¹ (Fineau, Finot, Finel, Finé, Finez, Finné, Fynet).

Finet is een Franse toenaam die in de 11de, 12de of 13de eeuw aan de voornaam werd gevoegd. De toenaam verwijst naar een opvallende karaktereigenschap. De toenaam ‘li Finet’ is het verkleinwoord  van ‘fin’ wat zowel volmaakt, voltooid, beëindigd, volkomen als fijngevoelig, zacht, verfijnd, teder (in vriendschap) betekent. Bijvoeglijk gebruikt krijgt Finet de betekenis van extreem, perfect, excellent, compleet wat naar een streven naar de hoogste vorm van kwaliteit verwijst.

De bijnaam ‘li Finet’ werd ook gegeven aan een bedachtzame, bezonnen en verstandige man.

Samenvattend kunnen we zeggen dat Finet, volgens verschillende bronnen, betekent:

      - wijs in de betekenis van: bedachtzaam, verstandig, schrander, intelligent, slim, bezonnen, beraden

      - volkomen in de betekenis van: voltooid, beëindigd, volmaakt, voortreffelijk,

      - fijngevoelig in de betekenis van verfijnd, zacht, beminnelijk, teder in vriendschap (loyaal, trouw, oprecht, eerlijk zwijgzaam, vertrouwen gevend)

De voorouder die oorspronkelijk de bijnaam Finet kreeg was wellicht een expert die uitmuntte in zijn bekwaamheid, zich op een perfecte voorbeeldige wijze gedroeg en die teder, beminnelijk, hoffelijk, vriendelijk en zachtaardig was.

¹

- Larousse  Sélection du Reader’s Digest, 3, dictionnaire étymologique des noms de famille et prénoms de france,libraire Larousse 1951)

- Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk, Gemeentekrediet, Frans Debrabandere 1993

- Synthèse réalisée par Jacques BODRAIS d'après les auteurs A.Dauzat, M.Th Morlet

Stamboomonderzoek