Inleiding

 

Winkens

Inleiding genealogisch onderzoek naar de familie Winkens

Al sinds 1980 oefen ik als hobby genealogie onderzoek uit, en tot op heden nog steeds met veel plezier. Hopelijk raakt u na het bezoek aan onze site ook in de ban van deze hobby, voor medegenealogen hoop ik dat ik een steentje kan bijdragen in hun onderzoek.

Mijn onderzoek splitst zich in twee stromen:

Kwartierstaten, hierbij staan mijn kinderen centraal (probant). Er wordt getracht alle voorouders in kaart te brengen.

Genealogie, hierbij wordt getracht alle nakomelingen in mannelijke lijn in kaart te brengen vanaf de verst verwijderde naamdrager, bij de parentelen gebeurt dit ook voor alle vrouwelijke nakomelingen. Voor de parenteel N.N. Winkens is gekozen voor een nog tot heden onbekende voorouder, hypothetisch wordt aangenomen dat de uitgewerkte stammen van deze voorouder afstammen. Daar de uitgezochte personen in de derde generatie bij elkaar optreden als doop- en huwelijksgetuigen is aannemelijk dat de vermelde kinderen broers en zusters van elkaar zijn. Naar de juiste persoon wordt al jarenlang onderzoek verricht, en moet vermoedelijk stammen uit Puth, Schinnen of  Sittard. Ook naar de aanvullende gegevens van Johannes Winkens en Gertrudis Fijnet wordt al jarenlang gezocht. Hoogstwaarschijnlijk  is Joannes een zoon is van Antonius Winkens en Anna Wijnants. Het onderzoek wordt bemoeilijkt doordat Anthonius militair is en de kinderen ook in een nog niet bekende garnizoenstad geboren kunnen zijn, en doordat in een periode van 17.. tot 17.. er bladzijde's verdwenen zijn van gedoopte kinderen in het doopregister van de kerk in Schinnen.

Naast het eigen uitgebreide onderzoek in archieven, is ook ter verifiëring gebruik gemaakt van al gepubliceerde resultaten. In voorkomende gevallen dat er geen eigen onderzoek heeft plaats gevonden in archieven is gebruik gemaakt van gegevens gepubliceerd in minimaal twee publicaties (bij tegenstrijdigheden is voor de (voor mij) meest logische weg gekozen en wordt  een eigen onderzoek nog verricht). Er is op Internet geen gebruik gemaakt van noten, de gehanteerde publicaties staan vermeldt in het hoofdstuk Ex Libris.

Voor het hoofdstuk Carolus Magnus is voor een groot gedeelte gebruik gemaakt van de publicatie “Stammen alle Gemertenaren af van Karel de Grote”

Voor de genealogie N.N. Winkens zijn de afstammelingen van Petrus Antonius Winkens gedoopt 03-01-1774 te Oirsbeek integraal overgenomen van de aangeleverde gegevens van Helmut Winkens uit Ratheim (Dld)

Het overnemen van gegevens is toegestaan, na schriftelijke toestemming, ik verzoek u wel om bij publicaties te vermelden dat u gebruik heeft gemaakt van mijn gegevens en/of op uw website een link te leggen naar deze website. Uiteraard is verifiëring van de gegevens altijd aanbevolen, en bij geconstateerde fouten en aanvullingen van mijn gegevens verneem ik deze graag van u.

De nog levende personen die deel uitmaken van de genealogieën en/of parentelen zijn afgeschermd opgenomen, indien men meent deel uit te maken van deze genealogieën en/of parentelen en men heeft geen bezwaar tegen publicatie van zijn of haar gegevens kan men dit schriftelijk kenbaar maken bij ondergetekende.

Verder ben ik bezig met de aanleg van een uitgebreid familiearchief betreffende de families Winkens, hierin zijn en worden alle gegevens betreffende deze families opgenomen, zo zijn bijvoorbeeld alle gegevens uit de doop-, trouw- en begraafboeken welke beschikbaar zijn in het RAL al opgenomen, zo ook de gegevens uit de notaris registers. Ook worden zoveel mogelijk foto’s, documenten, oorkonde's, bidprentjes, keuringsrapporten nationale militie etc. opgenomen. Tevens worden er foto’s verzameld van de grafstenen en grafkruisen van de overleden familieleden. (hiervan zijn al de volgende begraafplaatsen bewerkt: Amstenrade, Brunssum, Doenrade, Itteren, Kerkrade, Merkelbeek, Nuth, Oirsbeek, Schimmert, Schinnen, Sittard, Vaals) Op deze manier blijven de herinneringen aan deze kleine monumenten ook na een eventuele ruiming voor het nageslacht bewaard.

Oproep

Hierbij hoop ik dat u veel plezier beleefd bij het bezoek aan onze website en er leerzame of dierbare gegevens van uw eigen familie kunt vinden.

Maar bij het opzetten van een familie archief Winkens ben ik toch ook afhankelijk van de medewerking van onze familieleden en naamdragers Winkens. Hierbij doe ik dan ook een oproep aan u allen om gegevens van uw familie ter beschikking te stellen, dit mogen de originelen zijn, maar kunnen ook kopieën of digitale scan's zijn. Het gaat hierbij om bidprentjes, trouwboekjes, geboortekaartjes, huwelijksaankondigingen, oorkonde's, militaire gegevens, diploma’s, foto’s, foto’s van grafstenen en grafkruisen, krantenknipsels, publicaties, etc. Ook ben ik geïnteresseerd in familieverhalen en anekdotes.

Zodoende blijven de gegevens centraal beschikbaar en voor ons nageslacht behouden.

Op deze website kan maar een klein gedeelte van wat beschikbaar is gepubliceerd worden, geïnteresseerden kunnen altijd met mij contact opnemen.

Zie ook de disclaimer.

Frans Winkens

E-mail: Frans@winkens.eu

Copyright©Frans Winkens Oirsbeek

Vlag provincie Limburg
Winckens soone van Putt