Inleiding genealogisch onderzoek naar de familie David

Het onderzoek splitst zich in twee stromen:

Kwartierstaten, hierbij staan mijn kinderen centraal (probant). Er wordt getracht alle voorouders in kaart te brengen.

Genealogie, hierbij wordt getracht alle nakomelingen in mannelijke lijn in kaart te brengen vanaf de verst verwijderde naamdrager, bij de parentelen gebeurt dit ook voor alle vrouwelijke nakomelingen. De parenteel van de familie David start bij Joseph David. Van deze Joseph David is tot op heden alleen zijn naam bekend, geboortedatum, geboorteplaats,gegevens echtgenote(s) en eventuele overige kinderen ontbreken nog. Het onderzoek wordt extra bemoeilijkt omdat de gegevens uit Doop-, Trouw- en Begraafboeken in Nederland niet te raadplegen zijn, deze boeken bevinden zich nog in Indonesië.

Naast het eigen uitgebreide onderzoek in archieven, is ook gebruik gemaakt van de gegevens uit de dossiers van de Stichting Indisch  Familie Archief en uit de bronnenpublicaties van de Indische Genealogische vereniging. Op deze internet site zijn geen noten vermeld, wel zijn op de pagina Ex Libres de geraadpleegde boekwerken vermeld.

Het overnemen van gegevens is toegestaan, na schriftelijke toestemming, ik verzoek u wel om bij publicaties te vermelden dat u gebruik heeft gemaakt van mijn gegevens en/of op uw website een link te leggen naar deze website. Uiteraard is verifiëring van de gegevens altijd aanbevolen, en bij geconstateerde fouten en aanvullingen van mijn gegevens verneem ik deze graag van u.

De nog levende personen die deel uitmaken van de genealogieën en/of parentelen zijn op verzoek van een groot deel van de familie onafgeschermd opgenomen, indien men bezwaar heeft tegen publicatie van zijn of haar gegevens kan men dit schriftelijk kenbaar maken bij ondergetekende.

Indien men meent deel uit te maken en van deze genealogieën en/of parentelen en uw gegevens zijn niet opgenomen neem dan s.v.p. contact op met ondergetekende.

Verder ben ik bezig met de aanleg van een uitgebreid familiearchief betreffende de families David, hierin zijn en worden alle gegevens betreffende deze families opgenomen, zo zijn bijvoorbeeld veel gegevens welke beschikbaar zijn in het Nationaal Archief , dossiers Sifa en bronnenpublicaties NGV al opgenomen. Ook worden zoveel mogelijk foto’s, documenten, oorkonde's, bidprentjes, keuringsrapporten nationale militie etc. opgenomen. Tevens worden er foto’s verzameld van de grafstenen en grafkruisen van de overleden familieleden. Op deze manier blijven de herinneringen aan deze kleine monumenten ook na een eventuele ruiming voor het nageslacht bewaard.

Oproep

Hierbij hoop ik dat u veel plezier beleefd bij het bezoek aan onze website en er leerzame of dierbare gegevens van uw eigen familie kunt vinden.

Maar bij het opzetten van een familie archief David ben ik toch ook afhankelijk van de medewerking van onze familieleden en naamdragers David. Hierbij doe ik dan ook een oproep aan u allen om gegevens van uw familie ter beschikking te stellen, dit mogen de originelen zijn, maar kunnen ook kopieën of digitale scan's zijn. Het gaat hierbij om bidprentjes, trouwboekjes, geboortekaartjes, huwelijksaankondigingen, oorkonde's, militaire gegevens, diploma’s, foto’s, foto’s van grafstenen en grafkruisen, krantenknipsels, publicaties, etc. Ook ben ik geïnteresseerd in familieverhalen en anekdotes.

Zodoende blijven de gegevens centraal beschikbaar en voor ons nageslacht behouden.

Op deze website kan maar een klein gedeelte van wat beschikbaar is gepubliceerd worden, geïnteresseerden kunnen altijd met mij contact opnemen.

Zie ook de disclaimer.

Frans Winkens

E-mail:  Frans@winkens.eu

Copyright©Frans Winkens Oirsbeek

Winckens soone van Putt