Gedetailleerde informatie
FJL Winkens
Meldingsnummer 1356770
Naam verwerking Winckens soone van Putt (www.winkens.eu)
Verantwoordelijke(n)
Naam FJL Winkens
Bezoekadres Op den Bock 8
6438KW OIRSBEEK
NEDERLAND
Doel(en) van verwerking Kennisuitwisseling in de breedste zin bevorderen betreffende genealogische informatie over in de website opgenomen families
Kennisuitwisseling in de breedste zin bevorderen betreffende streekgeschiedenis over de woonplaatsen van de in de website opgenomen families
Betrokkene(n)


Familieleden, verwanten, aangehuwden, en partners
Persoonsgegevens
Omschrijving Achternaam, voornamen en roepnaam
Verzameldoel Identificatie ter plaatsbepaling in de familiehistorie
   
Omschrijving Geboortedatum en geboorteplaats
Verzameldoel Identificatie ter plaatsbepaling in de familiehistorie
   
Omschrijving Doopdatum en doopplaats
Verzameldoel Identificatie ter plaatsbepaling in de familiehistorie
   
Omschrijving Huwelijksdatum en huwelijksplaats
Verzameldoel Identificatie ter plaatsbepaling in de familiehistorie
   
Omschrijving Echtscheidingsdatum en plaats
Verzameldoel Aanvullende informatie in verband met beeindiging familierelatie
   
Omschrijving Beroep
Verzameldoel Aanvullende informatie en aankleding familiehistorie
   
Omschrijving Foto's
Verzameldoel Aankleding familiehistorie en geven van sfeerbeelden
   
Bijzondere persoonsgegevens Geen

Partners van overledenen voorkomend in het bidprentjesbestand
Persoonsgegevens
Omschrijving Achternaam en voornamen
Verzameldoel Identificatie
   
Omschrijving Achternaam en voornamen overleden partner
Verzameldoel Identificatie
   
Omschrijving Geslacht overleden partner
Verzameldoel Identificatie
   
Omschrijving Geboortedatum en geboorteplaats overleden partner
Verzameldoel Identificatie
   
Omschrijving Overlijdensdatum en overlijdensplaats overleden partner
Verzameldoel Bepaalt opname in bestand en geven van informatie
   
Omschrijving Beroep overleden partner
Verzameldoel Aanvullende informatie
   
Omschrijving Foto overleden partner
Verzameldoel Identificatie en aanvullende informatie
   
Omschrijving Bijzondere doodsoorzaak overleden partner
Verzameldoel Aanvullende informatie (geen medische informatie)
   
Bijzondere persoonsgegevens Geen

Bekende en onbekende personen voorkomend op foto's in de fotoalbums
Persoonsgegevens
Omschrijving Foto betrokkene
Verzameldoel Ondersteuning van de familie- en streekgeschiedenis, sfeerbepaling, achterhalen namen van ongeidentificeerde afgebeelde personen.
   
Omschrijving Naam en voornaam betrokkene
Verzameldoel Identificatie
   
Bijzondere persoonsgegevens Geen
Ontvanger(s) Eenieder die bewust of onbewust de website bezoekt
Doorgifte buiten EU J
Doorgifte passend
Terug naar lijst

Opnieuw zoeken
OR versie: 201611071830